LRT
Diabites.lt
LT
EN
 

PAAUKOTA INTERNETU

Aukotojų sąrašas

Paaukok pinigų

EUR  

Džiaugiamės kiekviena Jūsų auka.
Paramą renka LIPF „Bėdų turgus“
S.Konarskio g. 49-405, Vilnius 03123

Mėnesio istorija: Padėkite numirti oriai

Paaukok pinigų žmonėms, kuriems pagalbos labiausiai reikia.
Pristatome šio mėnesio istoriją.


Vasario mėnesį metines švęs vienintelis ir pirmasis Lietuvoje hospisas, įsikūręs Vilniuje, Rasų gatvėje.

Hospisas – tai specializuota įstaiga, kurioje nepagydomai sergantiems žmonėms teikiama slauga, moralinė parama, medicinos paslaugos iki pat natūralios ir orios mirties.

Per dešimt mėnesių Gailestingojo Jėzaus seserų kongregacijos įkurta įstaiga stacionare slaugė 70 ligonių, 40-čiai hospiso paslaugos teikiamos namuose. Tai specifiniai patarnavimai, pradedant lašinėmis ligoniui ir baigiant moraline parama šeimai, pagalba ruošiant pamokas ligonio vaikams ar kambarių tvarkymu. Geležinė taisyklė – ligonis visuomet teisus! Paisoma jo norų, nes bet kuris gali būti paskutinis.

Hospiso direktorė sesuo Michaela sako ant savo rankų anapilin išlydėjo daugiau nei 5000 žmonių, po to nustojusi skaičiuoti. Šį paskutinįjį šio pasaulio prieglobstį iš dalies finansuoja ligonių kasos (40-45 %), likusius 60 % vienuolės stengiasi surinkti iš aukų. Būna tokių dienų, kai visas būrys savanorių (jų yra apie 30) daržoves ligoniams pjausto patamsyje, nes taupo elektrą. Daugiausia čia slaugoma onkologinėmis ligomis sergančių ligonių. Čia nepaisoma socialinės, turtinės padėties, tautinės ar religinės priklausomybės. Visi lygūs.Religiniai patarnavimai teikiame tik ligoniams pageidaujant.

Paaukokite hospiso pacientų išlaikymui. Viena yra tikra – visi kas gimėme – mirsime. Padėkime oriai palikti šią ašarų pakalnę tiems, kam eilė atėjo pirma mūsų.

Viso surinkta - 46600,00 Lt

Dėkojame paaukojusiems:

Jonas Žmuidzinas 15000Lt.
Inter Rao Lietuva 10000 Lt.
Bėdų turgus 10000Lt.
Aukotojai anonimai 6300 Lt.
Sigita Kemeklienė 1900Lt.
Sigitas Bartkevičius 500Lt.
Sandra Scerbakovaite 500Lt.
Roberta Kanapeckaitė 300 Lt.
Renata Gurskienė 300 Lt.
Lina Rimkutė 200 Lt
Jolita Grigienė 200 Lt.
Sigitas Makrickas 150 Lt.
Gvidas Karkauskas 100 Lt.
Imantė Markevičiūtė 100Lt.
Aldona Baublytė 100 Lt.
Virginija Noreikaitė 100Lt.
Tomas Nalivaika 100Lt.
Jūratė Šliževičienė 100Lt.
Neringa Grizienė 100Lt.
Regina Dževeckaitė 100Lt.
Tomas Kapcevičius 100Lt.
Dorota Levko 70 Lt.
Elvyra Orauskienė 50 Lt.
Jolanta Fedorovič 50Lt.
Lina Beresnevičienė 50Lt.
Wessam Gabr 50Lt.
Balsevičius Darius 50Lt.
Donatas Simasius 20Lt.
Linara Sokolenko 10Lt.


Jau paaukota: 4,590.00 Lt

 

Jei norite prisidėti prie kitų Bėdų Turgaus vykdomų gerų darbų, paaukokite čia.

 

 
Labdaros ir paramos fondas „Bėdų turgus“, S.Konarskio g. 49-405, Vilnius 03123, Tel. +370 687 18338
El. paštas tv@makas.lt


Bėdų turgaus Finansavimas